Tools
Categories

အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ေလာင္းကစားစလစ္ကို မည္သို႕အသံုးျပဳရမည္နည္း။

Reference Number: AA-00318 Last Updated: 2013-07-08 16:19 0 Rating/ Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

ေလာင္းကစား စလစ္ (Bet Slip) ကိုနားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ေလာင္းကစား စလစ္

 • အကူအညီ
  ေလာင္းေၾကးစလစ္ကို အသံုးျပဳၿပီးေလာင္းရန္အတြက္ အကူအညီလိုလွ်င္ [?] ကိုႏွိပ္ပါ။
 • အားလံုးေရြးခ်ယ္ျခင္း
  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚမွ ပြဲမ်ားအားလံုးေလာင္းခ်င္လွ်င္ (သို႕မဟုတ္) ေရြးထားသည့္ပြဲအကုန္လံုးကို မေလာင္း ခ်င္ေတာ့လွ်င္ Select All ေဘးမွ အမွန္ျခစ္ (√) ကို တပ္ျခင္း/ျဖဳတ္ျခင္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
 • အားလံုးဖယ္ျခင္း
  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚမွ ပြဲမ်ားအားလံုးဖယ္ပစ္ခ်င္လွ်င္ Remove All ကိုသံုးပါ။
ေလာင္းကစား စလစ္
 • ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခ်င္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း
  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခ်င္း ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) မေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၏ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ အမွန္ျခစ္(√) ကို တပ္ျခင္း/ျဖဳတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
 • ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
  သင္၏ mouse မွ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲေနရာရွိ (i) ပံုေပၚသြားတင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို သိရွိႏုိင္သည္။
 • ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခ်င္း  ျပန္ဖယ္ျခင္း
  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚမွ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခ်င္းကို ျပန္ဖယ္ခ်င္လွ်င္ အျပာေရာင္ [x] ကိုႏွိပ္ပါ။
 • ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အေလာင္းအစား
  သင္ေရြးလိုက္သည့္ အေလာင္းအစားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
 • ေလာင္းေၾကးပမာဏ ကန္႕သတ္ခ်က္
  ပြဲတစ္ခုစီအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးႏွင့္အမ်ားဆံုး ေလာင္းေၾကးတင္ႏိုင္သည့္ပမာဏကို သင္ေလာင္းေၾကး မတင္မီ စစ္ေဆးပါ။
 • အျမင့္ဆံုး ေလာင္းေၾကး
   Bet Max ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အေလာင္းအစားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးေလာင္းေၾကးပမာဏကို ၾကည့္ႏိုင္ သံုးႏိုင္သည္။
 • ခန္႕မွန္း ႏိုင္ေငြ
  သင္၏ ေလာင္းေၾကးထည့္လိုက္သည္ႏွင့္ ခန္႕မွန္းႏိုင္ေငြကို အလိုအေလ်ာက္တြက္ခ်က္ေပးၿပီး  Est Win  အကြက္တြင္ ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ သင္ရလိုသည့္ ခန္႕မွန္းႏိုင္ေငြ ပမာဏကို  Est Win  အကြက္တြင္ ရိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္လည္း သင္မည္မွ် ေလာင္းေၾကးထည့္ရမည္ကို တြက္ႏိုင္သည္။
 • ေလာင္းကစားတစ္ခုတြင္ ေလာင္းသည့္ေလာင္းေၾကးပမာဏ
  သင္၏ ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ သင္ေလာင္းေၾကးတင္လိုေသာပမာဏကို Stake per bet ေဘးရွိ အကြက္ထဲတြင္ ျဖည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပြဲမ်ားအားလံုး၏ ပြဲစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ထိုပမာဏ အတိုင္း ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • စုစုေပါင္း ေလာင္းသည့္ ပြဲအေရအတြက္ႏွင့္ စုစုေပါင္း ေလာင္းေၾကးပမာဏ
  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ သင္ ေရြးခ်ယ္ေလာင္းခဲ့သည့္ ပြဲအေရအတြက္ေပါင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း ေလာင္းေၾကးပမာဏကို စစ္ေဆးပါ။
 • ခန္႕မွန္း ႏိုင္ေငြ စုစုေပါင္း
  သင္၏ ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ သင္လုပ္ထားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္လွ်င္ ရႏိုင္မည္ ခန္႕မွန္းႏိုင္ေငြ စုစုေပါင္းကို စစ္ေဆးပါ။

ေလာင္းမည့္ ပြဲကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေလာင္းမည့္ ပြဲကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 1. သင္၏ SBOBET စာရင္းသို႕ ဆုိင္းအင္လုပ္ပါ။ ဆုိင္းအင္လုပ္ၿပီးသားစာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္ဖက္တြင္ရွိေသာ Sports ခလုတ္(tab) ကိုႏွိပ္ပါ။

  သင္သည္ ဆိုင္းအင္မလုပ္ခင္ အေလာင္းအစားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္၊ အဆိုပါေရြးခ်ယ္ထားသည့္အတိုင္း ဆိုင္းအင္လုပ္ၿပီးလွ်င္လည္း ဆက္လက္ ရွိေနမည္။

 2. ဘယ္ဖက္ပြဲစဥ္(event) မီႏူးမွ အားကစားတစ္ခု (ဥပမာ - ေဘာလံုး) ၊ေနရာ(ဥပမာ-အဂၤလန္)ႏွင့္ လိခ္(ဥပမာ- အဂၤလန္ပရီမီယာလိခ္)ေရြးၿပီး ေလာင္းကစားရန္ အတြက္ ေပးထားေသာ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။
 3. သင္ေလာင္းေၾကးတင္ခ်င္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲကို ေရာက္ေအာင္သြားပါ။ ႏွစ္သက္ရာ ေလာင္းကစားပံုစံကိုေရြး၍ သင္၏ ေလာင္းကစားစလစ္သို႕ ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။

  ေလာင္းကစားေစ်းကြက္မ်ား - ရက္စြဲမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဖြင့္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေန႕တစ္ေန႕(ဥပမာ- ယေန႕)၏ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ မတူညီေသာ ေစ်းကြက္ ခလုတ္ (tabs) (ဥပမာ- ၁x၂ ဝမ္းတူး) မ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္လည္း အဆိုပါေစ်းကြက္တစ္ခုေအာက္တြင္ရွိေသာ ေလာင္းကစားႏိုင္သည့္ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။

  ေစ်းကြက္ ေဖာ္ျခင္း/သိမ္းျခင္း - ေစ်းကြက္၏ေခါင္းစဥ္တြင္ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေလာင္းကစားေစ်းကြက္ေဖာ္ျပျခင္းကို ခ်ဲ႕ႏိုင္ (သို႕မဟုတ္) ေခါက္ထားႏိုင္သည္။

  ေစ်းကြက္အားလုံးကို ၾကည္ရႈျခင္း - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အေလာင္းအစားေနရာ၏ ညာ(လက္ယာ)ဘက္တြင္ရွိေသာ အျပာေရာင္နံပါတ္အကြက္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ တစ္ခုအတြက္ ရႏိုင္ေသာ အေလာင္းအစားမ်ား၏ ေလာင္းကစားေစ်းကြက္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။

  ကၽြႏု္ပ္၏ေစ်းကြက္ - ေလာင္းကစားေစ်းကြက္ရွိ [+] ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္)  My Markets  ခလုတ္(tab) ကိုေရြးၿပီး သင္၏ ၾကည့္ရွဳလိုသည့္စာရင္းထဲသို႕ ေစ်းကြက္ကို ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။

 4. သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ထဲသို႕ အျခားႏွစ္သက္ရာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ေရြးႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။

  သင္၏ေလာင္းကစားစလစ္ထဲသို႕ တစ္ခုေရြးထည့္လိုက္သည္ႏွင့္ ထိုေရြးထည့္သည့္ အေလာင္းအစားကို အေရာင္ျဖင့္ထင္ရွားေအာင္(highlight) လုပ္ျပထားသည္။

 5. သင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အေလာင္းအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ ေလာင္းကစား စလစ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးပါ။
 6. သင္၏ ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ ပြဲတစ္ခုစီအတြက္ သင္ ေလာင္းေၾကးတင္လိုေသာပမာဏကို ျဖည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Place Bet ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ ေလာင္းပါ။

  ကစားပြဲတစ္ပြဲအတြက္ေလာင္းေၾကး - သင္၏ ေလာင္းကစားစလစ္ေပၚတြင္ သင္ ေလာင္းေၾကးတင္လိုေသာပမာဏကို Stake per bet ေဘးရွိ အကြက္ ထဲတြင္ ျဖည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပြဲမ်ားအားလံုး၏ပြဲစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ထိုပမာဏအတိုင္း ဝင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

  သင္၏ အေလာင္းအစားကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  Place Bet ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။

သင္၏အေလာင္းအစားကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ဖတ္ျခင္း

သင္၏အေလာင္းအစားကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ဖတ္ျခင္း

 1. သင္၏အေလာင္းအစားကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္းအတြက္ စစ္ေဆးပါ။

  ေလာင္းကစားအညႊန္း - သည္ အေလာင္းအစား တစ္ခုအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ေသခံနံပါတ္ျဖစ္သည္။

 2. သင့္ေလာင္းကစားစလစ္၏ေအာက္ေျခတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ သင္ေရြးခ်ယ္ေလာင္းခဲ့သည့္ ပြဲအေရအတြက္ေပါင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း ေလာင္းေၾကးပမာဏကို စစ္ေဆးပါ။
 3. ေလာင္းကစားစလစ္ အသစ္ဖြင့္ရန္ Continue ကိုႏွိပ္ပါ။
 4. သင့္ေလာင္းကစားစလစ္၏ ေအာက္တြင္ရွိေသာ My Bets မ်က္ႏွာျပင္အကန္႕ကို ခ်ဲ႕ျခင္း (သို႕မဟုတ္) စာမ်က္ႏွာ၏ထိပ္ဆံုးမီႏူးရွိ  My Bets ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလာင္းကစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.