Tools
Language

Làm sao tôi có thể liên hệ với SBOBET?

Reference Number: AA-00289 Last Updated: 11/06/2020 16:12 69 Rating/ 87 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?
Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET qua:
TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP
Để được trợ giúp từ chúng tôi, vui lòng nhấp vào đường dẫn Trò Chuyện Trực Tiếp nằm phía trên của trang.
EMAIL
Để được hỗ trợ thêm hoặc gởi thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET của chúng tôi qua email support@sbobet.com
.
ĐIỆN THOẠI
Điện thoại tại Châu Âu: +44 1624 721960
Châu Á: +63 2 8856 3776

Tiếng Thái: +66 20321600
Tiếng Indonesia: +6221 5085 1400
Tiếng Việt: +8428 4458 1446
Ấn Độ: +91 22712 79188


WhatsApp
Tiếng Anh: +63 995 748 1208
Tiếng Trung Quốc: +63 939 823 9025
Tiếng Indonesia: +63 995 748 1230


LINE
LINE ID dành cho vấn đề chung:
@pbm6597e
LINE ID dành cho vấn đề Nạp Tiền: @fbi5836m

*Chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Thái


QQ
Contact us via QQ ID: 2700120038

*QQ currently only supports Chinese language.

SKYPE
Skype SBOBET Tên Skype: sbo-css

Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo:+63 995 748 1216

*Chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Việt

 
Kakao Talk icon Kakao Talk
Liên hệ chúng tôi qua Kakao Talk ID: luckywin7

*Kakao Talk hiện chỉ hỗ trợ tiếng Hàn Quốc.

Viber icon Viber
Liên hệ chúng tôi qua Viber:+63 961 756 0201

*Viber hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Miến Điện.

VIỆC LÀM 
Câu hỏi về việc làm, vui lòng liên hệ Bộ Phận Nhân Sự SBOBET tại jobs@sbobet.com
.


Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.